Missa inte att rösta i årets Insurance Evolution Award!

Till dig som är medlem eller partner till Insurance Evolution
 Nu är tiden här för att avge din röst i årets Insurance Evolution Award!
Omröstningen är öppen för dig som är individuell medlem, företagsmedlem eller partner.
Utmärkelsen delas ut på nätverksträffen hos Deloitte den 28 maj!
 Klicka här för att lämna din röst!

Juryn bestående av Maria FrykmanHenrik Perbeck och Anna Weissman har valt ut sex projekt som går vidare till finalomgången — där du som medlem eller partner är med och röstar på ditt favoritprojekt.
 
Detta är de sex projekt som juryn har nominerat:
 
• ”Open-Link Assistant” — från Malmöbaserade insurtechbolaget Upptec
Motivering: Upptec är en av veteranerna när det gäller insurtech i Sverige; redan för snart 20 år sedan lanserades bolagets produktdatabas för att effektivisera skaderegleringen. En av de senaste innovationerna är Open-Link Assistant — en tjänst där försäkringsbolag skickar ut en self-service-länk till kunden som själv fyller i uppgifter om skadan och ordnar skaderegleringen med hjälp av generativ AI och machine learning. Tjänsten bidrar både till snabb hantering av kundärenden och minskar risken för felaktiga belopp på skadorna genom standardiserade frågor till kunden.
Länk för mer informationhttps://upptec.com/launching-open-link/
 
• ”Droppmattan” — från Elementric
Motivering: Varje år orsakar vattenskador kostnader för miljardbelopp för försäkringstagare och försäkringsbolag. Att minska risken för vattenskador genom en intelligent larmfunktion är med andra ord något som hela branschen har stor glädje av. Droppmattan från Elementric är en lösning utformad för storskaliga installationer för att minska vattenskador i flerfamiljsbostäder. Droppmattan kombinerar avancerad trådlös teknik och mobil övervakning med en högteknologisk matta bestående av vattenlarmssensorer i textil, som kan göra skillnad för både försäkringsbranschen och för samhället som helhet.
Länk för mer information: https://www.elementric.io/
 
• ”Jämlikhetsförsäkringen” — från startupbolaget Charly i samarbete med Futur
Motivering: Går det att kompensera den som tar mest ansvar för hem och hushåll, genom en försäkringsprodukt som bidrar till mindre ekonomisk orättvisa? Startupbolaget Charly har i samarbete med Futur tagit fram en helt ny och innovativ försäkringsprodukt — Jämlikhetsförsäkringen — som syftar till att stänga det ekonomiska gapet vid familjebildning genom att beräkna och skapa förutsättningar för mer jämlika pensioner.
Länk för mer information: https://charly.se/jamlikhetsforsakringen
 
• ”Hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa” — från Akademikerförsäkring och Skandia
Motivering: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som i dag står för en allt större andel av långtidssjukskrivningarna. Akademikerförsäkring har i samarbete med Skandia tagit fram en lösning där över 270 000 fackföreningsmedlemmar får möjlighet att utan extra kostnad ta hjälp av en psykolog – innan det går så långt som till sjukskrivning. Försäkringen ingår i medlemskapet för aktiva medlemmar i de fackförbund som står bakom Akademikerförsäkringar. Genom ett helt digitalt flöde är trösklarna låga för att utnyttja tjänsten i tid — vilket i sin tur vilket i sin tur kan bidra till att förenkla och bryta stigmat i samhället i att ta hjälp av en psykolog i tid och därmed bidra till minskad psykisk ohälsa och samhällsekonomiska vinster.
Länk för mer information: https://www.akademikerforsakring.se/vara-tjanster/magasinet/ny-forsakring-mot-psykisk-ohalsa/
 
• ”Sejfa” — insurtech/startup från innovationsbolaget Lfant, i samverkan med Länsförsäkringsbolagen – Östgöta, Göteborg & Bohuslän, Stockholm, Älvsborg, Uppsala, Halland & Värmland.
Motivering: Kanske förknippar några Länsförsäkringsgruppen med viss inneboende tröghet när drygt 20 länsbolag ska samsas om gemensamma innovationer. Men Sejfa — ett av de största samarbetsprojekten i Länsförsäkringars historia — motbevisar allt tal om en företagsgrupp nedtyngd av traditioner och irrationella strukturer. Den snabbfotade startupen Sejfa fungerar som en digital plattform som utmanar marknaden med en framtidsinriktad försäkringstjänst för unga vuxna, med fokus på kundupplevelsen.
Länk för mer information: https://sejfa.nu/
 
• “Pånyttfödelsen” — från fondförsäkringsbolaget Movestic
Motivering: Hur kommunicerar man något så abstrakt som nyttan av att spara till pensionen? Fondförsäkringsbolaget Movestic har tagit ett nytt och innovativt grepp i marknadsföringen av pensionslösningar, genom att beskriva övergången till pensionärslivet som en — bokstavlig – pånyttfödelse. I kampanjen har Movestic lyft fram att tre av fyra är mer nöjda med det nya livet som pensionär än vad man varit tidigare. Kampanjen har hittills exponerats nära 10 miljoner gånger och bidragit till att öka antalet besökare till Movestics webbsida med över 80 procent — bra jobbat!
Länk för mer information: https://www.movestic.se/privat/om-oss/nyheter/movestic-i-ny-varumarkeskampanj-panyttfodelsen/#/
 
Klicka här för att lämna din röst på något av de sex bidragen (om du inte redan har gjort det …)!
 
Vi vill än gång rikta ett tack till sponsorerna som har bidragit för att göra det möjligt att genomföra satsningen på Insurance Evolution Award: Deloitte, JW Loss Adjusting, Mavera, Claiton, Avanti, SAS Institute, Crawford & Co, Kompass Advokat, Lumera och Svenska Försäkringsfabriken.  
 
Insurance Evolution Award
 
Gunnar Loxdal                        Marika Granström
 https://www.linkedin.com/company/insurance-evolution/

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?