Om Insurance Evolution

Det händer så mycket spännande i försäkringsbranschen! Ny teknik, nya marknadsförutsättningar och nya konstellationer utmanar etablerade organisationer och traditionell affärslogik. Med Insurance Evolution vill vi ge möjlighet för alla i försäkringsbranschen att träffas, nätverka, inspireras — och lära sig mer om möjligheterna. 

Vår förhoppning är att Insurance Evolution utvecklas till ett nav för utveckling i branschen genom att skapa förutsättningar för nya mötesplatser i branschen!

Bakom Insurance Evolution står Sak & Liv som drivs av Gunnar Loxdal och FörsäkringsPlatsen som drivs av Marika Granström. Gunnar Loxdal är publisher av nyhetstjänsten Sak & Liv. Han har tidigare bland annat gett ut Risk & Försäkring och Pensioner & Förmåner. 

Marika Granström har jobbat på ledande positioner i försäkringsbranschen sedan 1998, framförallt inom partnersamarbeten och mäklad försäljning, och har suttit i ledningsgruppen på större försäkringsbolag. I dag är hon VD på ett försäkringsförmedlarbolag och sitter med i flera styrelser.

Kontakta oss för att bli värd för en träff!

Så fungerar det att vara värd för en träff!

Upplägget för Insurance Evolutions träffar bygger på samarbete med branschföretag som står som mötesvärd! Vi på Insurance Evolution ordnar allt som hör träffen till — program, talare, inbjudningar av besökare, marknadsföring  — medan värden bland annat står för lokal och förtäring. I gengäld får du som värd omfattande exponering i samband med eventet. Kontakta oss i formuläret ovan för att veta mer! 

Medlemsföretag

Partners