Michaela Bruneheim: Tekniken ger oss möjligheten att återuppfinna försäkring

Krönika av Michaela Bruneheim

I en ständigt föränderlig värld har försäkringsbranschen stått emot tidens tand och prövningar. Oavsett om vi prövats av naturkatastrofer, sjukdomsutbrott eller ekonomiska kriser har försäkringsbolagen funnits där som en trygg hamn för både människor och företag. Med de möjligheter som tekniken nu ger oss står branschen inför en unik möjlighet- att återuppfinna försäkring.

Det är många som pratar om de uppenbara applikationerna av AI inom försäkringsbranschen: chattbotar som interagerar på likande sätt som ChatGPT. De hjälper och vägleder bolagens kunder med deras frågor dygnet runt och reducerar telefonköerna. Kanske är det för att dessa tillämpningar är så lätta att demonstrera, ta till sig och uppleva, som gör att de får så oförskämt mycket sändningstid. Den verkliga kraften i AI ligger djupare och handlar om förmågan att lära och dra slutsatser baserat på stora mängder data.

Traditionellt har försäkringsbolag förlitat sig på aktuariella modeller och historiska data för att prediktera och bedöma risker. Data som inte sällan återfunnits i dokument eller ändlösa kalkylark. AI erbjuder nu möjligheten att förändra detta och kan väldigt snabbt tillämpas på en enorm mängd data för mer träffsäkra och aktuella bedömningar.

Här står vi dock inför en paradox. De etablerade försäkringsbolagen sitter på en guldgruva av historiska data och erfarenheter, men deras hierarkiska beslutsstrukturer och långa korridorer utgör ett hinder för att genomföra djärva förändringar. Trögheten är särskilt påtaglig inom livförsäkring, där de ofta höga försäkringsbeloppen och komplexiteten i affären avskräcker från att genomföra genomgripande förändringar. De flesta vågar bara tassa ut på AI-området med små pilotprojekt, som om de testar vattnet med tårna i stället för att dyka in med beslutsamhet.

Insurtech-startups, å andra sidan, har både teknik och mod, men saknar ofta tillgång till data och behöver börja bygga kundbas från noll. Inte sällan tre stiliga framåtvolter från trampolinen för att sedan inse att datasjön inte var så djup för en fristående aktör.

Nya regelverk kommer bidra till att öka tillgängligheten på data, men det kommer inte att vara tillräckligt för att lösa paradoxen. I en tid av omvälvande förändring krävs modiga beslut. Genom att bryta barriärerna mellan tradition och innovation kan tillgänglig data omvandlas till konkreta och proaktiva råd till våra kunder, och en effektiv administration för alla parter. Det är genom en djärv samverkan mellan det bästa av två världar: erfarenheten hos de etablerade och modet hos de nya – som denna framtid kan realiseras.

En chattbot har, precis som du kanske misstänkt, naturligtvis bidragit till skapandet av denna krönika – imponerande eller hur! Tänk då på möjligheterna när all den data som branschen strukturerat samlat på sig i 100+ år kan utnyttjas för att hjälpa våra kunder, och effektivt kunna ta hand om resten.

Längs vägen ska vi inte glömma att vi hanterar väldigt känslig information om våra kunder och möter dem i utsatta situationer. Där kommer människans unika förmåga att visa empati och medkänsla till sin fulla rätt. Tänk på en sjuksköterska som med varsam hand kan lugna en orolig patient och därigenom påverka deras välmående positivt. På samma sätt kan en erfaren försäkringshandläggare vara en ovärderlig stödjande röst i det okända som det innebär att gå igenom en livskris. Mänsklighetens exceptionella förmåga till medkännande är det som gör att våra relationer, och samhället som helhet, blomstrar parallellt med att teknologin tar oss till nya höjder.

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?