Vi är mycket glada att hälsa Mavera välkommen som partner till Insurance Evolution

Mavera är ett svenskt insurtechbolag, som hjälper europeiska försäkringsbolag att effektivisera sin personskadehantering. I juni i år lanserade Mavera en ny edition av sitt beslutsstödssystem Mavera DSS som effektiviserar skadehantering med hjälp av avancerade AI-algoritmer som semantiskt tolkar skadedatan. Med det nya AI-baserade beslutsstödet, kan skadehanterare och medicinska rådgivare läsa in sig på ett ärende tre gånger snabbare och samtidigt också avsevärt minska risken för fel.

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?