Susanne Bagger: ”Vi måste agera idag för att säkra rätt försäkringskompetens imorgon”

Krönika av Susanne Bagger VD och grundare av rekryteringskoncernen Amendo Group AB.

Det blir allt svårare att förutse framtida kompetensbehov — och allt mer betydelsefullt att fundera på vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare, och ta ställning till frågor som tydliggör företagets värderingar. Det skriver Susanne Bagger, VD och grundare av rekryteringskoncernen Amendo Group, i en krönika inför nätverksträffen den 12 mars där hon är en av deltagarna i paneldiskussionen.

När jag fick frågan om att vara en av talarna på Insurance Evolutions nätverksträff blev jag lite nervös.
Kan jag verkligen prata om morgondagens digitala skadereglerare?
Men så föll poletten ner.

Framtidens kompetens är det jag brinner för och har arbetat med i över 20 år. Självklart vill jag vara en del i de viktiga dialogerna om morgondagens kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

En bransch i ständig förändring

Låt oss börja med tiotusenkronorsfrågan: Hur attraherar, behåller och utvecklar vi rätt kompetens för framtiden? Varje år möter vi som arbetar med rekryteringar i branschen många olika försäkringsbolag och insurtechbolag som alla brottas med just detta. Kompetensförsörjningen är en enorm utmaning som bara tycks öka med tiden. Bristen på rätt arbetskraft och utmaningen med att attrahera och behålla medarbetare är ett faktum och en av de största tillväxtutmaningarna för många företag idag. 

Ett kompetensbehov kommer ofta plötsligt, vilket påverkar såväl företagets förutsättningar som prioriteringar och riktning. Det kan vara vid uppsägningar, föräldraledighet, organisationsförändringar, arbetstoppar eller för att bryta en negativ trend. Även omvärldsfaktorer i form av digitalisering, nya lagkrav och regelverk ställer om behovet av kompetens. Och låt oss inte glömma de oförutsägbara händelserna – krig och pandemi som inte minst spelar sin roll.

Ni förstår vart jag är på väg.

Allt snabbare och fler oförutsägbara omvärldsförändringar ställer nya krav på dagens och framtidens försäkringskompetens. Det gör det allt svårare att förutse framtida kompetensbehov. Yrkesroller som var viktiga igår kan försvinna i direkt närtid, gamla etablerade yrkesroller förändras och nya yrkesroller och behov dyker hela tiden upp. Att hänga med i svängarna, ha örat mot rälsen och att lyssna in marknaden är idag därför viktigare än någonsin.

Den nya generationens förväntningar

Vi står vid tröskeln av en ny era inom kompetensförsörjning. Generation Z utgör en central del av denna förändring. De har vuxit upp i en digital värld, vilket har format deras förväntningar och preferenser i arbetslivet. Att tekniken har kommit att bli en naturlig och integrerad del av den nya generationens vardag ställer höga krav på företagen. Ja, AI och digitalisering är en självklarhet för att som bolag fortsätta vara relevant – idag och i framtiden.

Men vi sätter inte punkt där. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi göra listan mycket längre. När vi intervjuar och träffar kandidater och konsulter ser vi ett tydligt mönster. Mångfald och inkludering, hållbarhets- och samhällsfrågor samt flexibilitet och work life balance, att ha en balans mellan arbete och privatliv, är minst lika avgörande komponenter och värderingar. Likaså ser generation Z kontinuerlig kompetensutveckling och det ständiga lärandet som en självklarhet i val av arbetsgivare.

En attraktiv arbetsgivare prioriterar värderingar

Vart vill jag komma med detta? Jo, som chefer och ledare idag måste vi fundera på vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare och ta ställning till frågor som tydliggör vad företaget står för och värderar. Varför? Den nya generationen som är på väg ut i arbetslivet värderar arbetsgivare med tydliga värderingar. Vilket är positivt och i högsta grad ekonomiskt lönsamt eftersom medarbetare som kan identifiera sig med företagets värdegrund trivs och stannar längre på sin arbetsplats – vilket i sig minskar kostnader för rekrytering och tapp av kompetens.

En annan viktig aspekt är att vi alla behöver ändra vårt mindset när det kommer till kompetens och rekrytering.

Det som historiskt har varit ”Nu behöver jag rekrytera en skadereglerare, administratör, handläggare osv” är istället idag en fråga om ”Vilken kompetens behöver jag i framtiden för att nå våra mål på lång sikt?”.

Om vi lyckas omfamna detta mindset har vi kommit en bra bit på vägen i att besvara tiotusenkronorsfrågan.

Susanne Bagger
VD och grundare
av rekryteringskoncernen Amendo Group AB

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?