Krönika av Eva Pantzar Waage: Nu är det dags att vi rycker upp oss!

Säkras VD och koncernchef Eva Pantzar Waage ställer i en krönika frågan hur det kan komma sig att kvinnor fortfarande är så underrepresenterade på hög nivå i näringslivet. ”Låt oss tillsammans bana väg för att vi i framtiden ska kunna locka de allra främsta talangerna – oavsett om det är en han, hon eller hen”, skriver hon i krönikan. Eva Pantzar är en av talarna på Insurance Evolutions nätverksträff den 23 januari.

Nästa gång vi höjer våra glas, pussar på våra nära och ringer in ett nytt år är det 2024 som står för dörren. År 2024! Ta en sekund och reflektera över siffran. Det har snart gått en kvarts sekel sedan vi passerade millennieskiftet.

Mycket har hänt sedan dess givetvis, och i vissa hänseenden känns det som att vi lever i det moderna samhälle som siffran antyder med en vardag bestående av chat GPT, självkörande bilar och digitala assistenter. Ja, AI-utvecklingen går i rekordfart och är på god väg att förändra hela vårt samhälle. Men det är inte den utvecklingen jag tänkte skriva om här utan ett helt annat område där förändringens vindar inte har samma starka kraft.

1979 antogs jämställdhetslagen i Sverige. Syftet var att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Hur kan det komma sig att vi nu, nästan 45 år senare, inte har kommit längre? Bland de 135 storbolagen på Stockholmsbörsen syns idag 14 kvinnor på vd-posten, alltså ett av tio bolag! Sett till börsbolagens ledningsgrupper är andelen kvinnor knappt en tredjedel, enligt Allbrights senaste undersökning. Att det skulle spegla hur kompetensen är fördelad i vårt samhälle är nog fler än jag som har svårt att tro.

Vår bransch är definitivt inget undantag, snarare tvärtom. Trots att ekonomiutbildningarna lockar lika många kvinnor som män, är det bara knappt en tredjedel kvinnor som sedan hamnar i finansbranschen. Varför har vi så svårt att attrahera och fånga upp kompetenta kvinnor?

Det sägs att kvinnor anställs och befordras baserat på vad de redan åstadkommit medan män anställs och befordras utifrån deras framtida potential. Jag tror att det ligger något i det och att det utgör ett hinder för kvinnor som saknar erfarenhet att komma in branschen. Säkerligen behöver vi även utmana de strukturer som finns djupt rotade i såväl branschen som i vårt samhälle. Oavsett vilket, är dags att vi aktörer tar vårt ansvar för att påskynda utvecklingen.

Utöver det alldeles uppenbara skälet – just det, individers kvalifikationer har inget med könstillhörighet att göra – så finns det många andra goda anledningar till att öka jämställdheten. Studier visar att företag med en jämn könsfördelning presterar ett bättre ekonomiskt resultat än bolag med få kvinnor. Dessutom är det en viktig framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Enligt en färsk vd-undersökning genomförd av PwC tror hälften av världens företagsledare att kompetensbrist kommer att ha en stor eller mycket stor inverkan på företagens lönsamhet under det kommande decenniet. Att vilja attrahera fler kompetenta kvinnor samtidigt som vi behåller och befordrar kvinnor i större utsträckning än idag borde därför vara högst prioriterat.

Jag vill hävda att vi har förmånen att arbeta i världens bästa bransch. Låt oss tillsammans bana väg för att vi i framtiden ska kunna locka de allra främsta talangerna – oavsett om det är en han, hon eller hen.

Eva Pantzar Waage, VD och koncernchef i Säkra

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?