Jakten på trygghet i en otrygg värld

Krönika av Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam

Katrin Röcklinger är affärsområdeschef för Folksams livverksamhet och en av talarna på Insurance Evolutions nätverksträff den 23 januari. I en krönika beskriver hon hur försäkringsbranschen kan möta behovet av trygghet i en tid av ökad osäkerhet.

Så här i inledningen av det nya året har jag fått möjligheten att titta i kristallkulan och fundera över vilka trender jag tror kommer få stor betydelse för försäkringsbranschen under det närmsta året.

Listan över trender och andra faktorer som kommer att påverka oss under 2024 kan göras lång.

Klart är att AI och de möjligheter, och utmaningar, som användningen av AI för med sig kommer att få stor påverkan på försäkrings- och sparandebranschen de kommande åren. I vilken takt och utsträckning låter jag vara osagt men det är något jag med spänning ser fram emot.

Open Finance och EU-kommissionens förslag till en ny förordning om tillgång till, delning och användning av kunddata (FIDA) kan få stor betydelse för försäkringsbranschen beroende på hur de slutliga reglerna utformas.

Och så har regeringen uttalat en ambition att införa en skattefri grundnivå på 300 000 kronor för sparande i kapitalförsäkringar och ISK från och med 2025, vilket såklart uppmuntrar och gynnar sparande och därmed även påverkar många av oss som är verksamma i försäkringsbranschen.

En av de trender som sticker ut i mina ögon är av det mer grundläggande slaget – jakten på trygghet i en osäker värld och tid.

Många människor upplever en känsla av ökad oro och otrygghet, en otrygghet som bland annat har sin förklaring i Rysslands krig mot Ukraina, den accelererande klimatkrisen, cyberhot och gängkriminalitet med allt fler skjutningar och sprängningar.

Till det kan läggas utvecklingen av ekonomin, med hög inflation och höjda räntor som pressat både hushåll och företag och dämpat framtidstron.

I tider av ökad osäkerhet är det naturligt att behovet av trygghet och sökandet efter sätt att hantera och navigera i en osäker värld ökar, inte minst bland unga. Här har vi inom försäkrings- och sparandebranschen en viktig roll och funktion att fylla.

Idén att minska otryggheten genom att gå samman och dela risker är inte på något sätt ny men fortfarande bärande för hela försäkringsbranschen. I år är det 110 år sedan livförsäkringsbolaget Folket bildades, ursprunget till det som numera är bolaget Folksam Liv, vars affär jag har förmånen att ansvara för.  

Försäkringsbranschen erbjuder produkter och tjänster som skapar trygghet. Vi bidrar till trygghet genom att investera och påverka, förebygga och skydda. Och vi finns där när det som inte får hända ändå händer.

Ett exempel på hur det kan göras är genom gruppförsäkring, en modell som har stått sig över tid och som nu är än mer relevant.

I dag ser vi ett utanförskap som inte bara är ekonomiskt betingat och många förstår behovet av försäkring men upplever att det är svårt att välja rätt. Att kunna luta sig mot en gruppföreträdare som tillsammans med försäkringsföretaget har tagit fram en lösning med medlemmens bästa för ögonen skapar trygghet.

Gruppförsäkring tar också ansvar för alla individer i gruppen, även de som vid en individuell bedömning skulle ha svårt att teckna en försäkring och skapar därför trygghet för fler.

Ett annat exempel är sparande i traditionell livförsäkring, där försäkringsföretaget ansvarar för förvaltningen av kapitalet, med garanti och möjlighet till högre avkastning genom återbäringsränta.

Tryggt och enkelt, inte minst i oroliga tider. Under de senaste åren har vi sett att denna form av sparande uppskattas av många. En del av förklaringen tror jag finns i den osäkra omvärlden och hur den påverkar oss och vår syn på trygghet.

Vår huvuduppgift inom försäkringsbranschen har alltid varit att erbjuda trygghet och minska osäkerhet genom att dela risker, oavsett om det har handlat om en hemförsäkring, ett långsiktigt sparande till pensionen, en grupplivförsäkring eller försäkring för våra barn.

I oroliga tider blir det än viktigare och alla vi som är verksamma inom försäkringsbranschen har en viktig roll att spela när det gäller att erbjuda våra kunder en ökad trygghet.

Samtidigt ser vi en trend mot ökad personalisering och flexibilitet. En mycket intressant fråga framåt i försäkringsbranschen blir hur behovet av trygghet och viljan att dela och samarbeta balanseras mot denna trend och hur vi kan möta dessa behov.

Jag är övertygad om att behovet av trygghet kommer att påverka hela försäkringsbranschen, inte bara under 2024 utan under lång tid framåt.

För oss på Folksam manifesteras det i vår vision, att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Det är ju det som gör det så otroligt roligt och meningsfullt att verka i försäkringsbranschen – jag ser fram emot vad 2024 har att bjuda på!

Katrin Röcklinger chef affärsområde Liv på Folksam

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?