”Hedvigs strategi är att ligga tre steg före konkurrenterna i den digitala upplevelsen”

”Vår strategi är att ligga tre steg före våra konkurrenter i den digitala upplevelsen”, säger Fredrik Fors, medgrundare och Chief Strategy Officer på Hedvig.
Hedvig lanserades i maj 2018 och har sedan starten fått in över 150 000 personer som kunder/medlemmar. Fredrik Fors är en av paneldeltagarna vid Insurance Evolutions nätverksträff den 28 maj. 

Hedvig är kanske det svenska insurtechbolag som har väckt störst och bredast uppmärksamhet. Nu fyller Hedvig sex år – vad skulle du säga att du är mest stolt över under hennes sexåriga levnad?

—Jag skulle säga att det framför allt handlar om alla medlemmar som vi har hjälpt igenom tuffa situationer. Jag tror och hoppas att vi har lyckats göra det ännu snabbare och enklare än våra konkurrenter har gjort. Jag börjar fortfarande varje arbetsdag med att läsa igenom recensioner från medlemmar som vi har hjälpt och det gör mig oftast både stolt och glad.

—Personligen är jag annars väldigt stolt över att vi fick vår egen koncession år 2021. Vi visste redan tidigt att det var åt det hållet som vi ville gå. Det var ett långt och svårt projekt att ansöka om koncession, men i backspegeln kan vi se att det var ett av de bästa strategiska besluten vi tagit.

—Jag är också stolt över alla talanger som har utvecklats i bolaget. Vissa av dem har till och med gått vidare och startat egna bolag, vilket är kul att se. 

Vid starten beskrev många Hedvig som en svensk version av Lemonade. Vad tänker du är de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan Hedvig och andra insurtechbolag inriktade på konsumentmarknaden, i Sverige och internationellt? 

—I början tittade alla på Lemonade, som var den största och första internationella framgången för ett insurtechbolag. De har lyckats väl med många saker och mindre väl med andra. Genom åren har vi också följt franska Luko och tyska Getsafe ganska nära. 

—Ser man på insurtechbolag, så som begreppet har använts, syftar det i regel på företag som har slagit sig in på sin marknad genom att rikta sig till en yngre och urban målgrupp. Det är en målgrupp som har höga krav på tjänsteleverantörer när det gäller digital användarvänlighet. Detsamma gäller för oss. Ur det perspektivet är det givetvis många insurtechaktörer som kommer från samma håll och påminner om varandra — även om det självklart också finns skillnader. 

—För oss har kvalitet alltid varit viktigare än pris; vi har aldrig försökt att vara en price fighter. Det är också viktigt för oss att ha kontroll över alla delar av verksamheten, vilket innebar att det var ett naturligt val att söka koncession på ett tidigt stadium. 

Även om Hedvig inte har vänt ännu till svarta siffror, så har marknadsframgångarna varit anmärkningsvärda. Förra året var Hedvig det bolag som växte allra mest i marknadsandel inom hemförsäkring i Sverige och i början av året hade ni 150 000 kunder/medlemmar. Vad är förklaringen till framgångarna hittills? 

—Ja, det stämmer ju, vi växte med 68 procent förra året. Förklaringen är givetvis att vi levererar något som människor uppskattar. Det viktigaste tror jag är att vår försäkringsupplevelse har en högre grad av digital användarvänlighet än andra på marknaden. Det är vad vi satsade på från dag ett och vi har lagt ned väldigt mycket resurser på egen systemutveckling. Jag hoppas också att våra medlemmar känner att vår tjänst och vårt varumärke är byggt för just dem. Vår ambition är inte att tilltala försäkringstagare i alla åldrar i alla delar av Sverige. 

Hur skulle du beskriva de förändrade förutsättningarna för insurtechbolag under den tid som Hedvig har funnits på marknaden?  

— Att bedriva försäkringsverksamhet är väldigt kapitalintensivt, framför allt i början. Särskilt för den som har ambitionen att ha egen koncession. Så konjunkturcykeln och priset på pengar har naturligtvis påverkat förutsättningarna i hög utsträckning.

—Marknaden i dag har också en hög medvetenhet om hur svårt det är att lyckas som en nystartad försäkringsverksamhet. Det ställer höga krav på nya aktörer som letar externt kapital. Det är också tuffare krav från återförsäkrarna. Nu är det helt marknadsmässiga villkor jämfört med tidigare då det fanns ett visst mått av subvention för att få vara med på en startupresa. 

I samband med den ägarförändring som kom förra året, genomfördes också nedskärningar av verksamheten och den internationella satsningen avblåstes. Vad är dina tankar om den ändrade inriktningen? 

—Generellt är det väldigt svårt att lyckas på tre marknader samtidigt. Ur den synvinkeln är det helt rätt att satsa allt på Sverige. Jag ser detta fokus som en stor möjlighet. Den svenska marknaden är tillräckligt stor, och det finns fortfarande massor av potential för Hedvig att växa under många år framöver, såväl inom befintliga som nya produkter. Sen får vi se vad som sker på expansionsfronten under kommande år, just nu fokuserar vi på att förädla det vi har.

—Det är ju inte heller något som är unikt för oss att tvingas dra ned och omprioritera; det nya globala konjunkturläget har tvingat alla att tänka om. 

Du är i dag Chief Strategy Officer i bolaget. Vad tänker du om Hedvigs framtid och strategiska inriktning på sikt? 

—Vi har på allvar visat att vi är här för att stanna och att vår strategiska ambition är att erbjuda den bästa digitala upplevelsen fungerar. Vår strategi att ligga tre steg före våra konkurrenter i den digitala upplevelsen kommer inte att förändras, utan det är såklart ett arbete som kommer fortsätta för all framtid. Framöver ser jag en mycket stor potential i resan att utveckla våra försäkringsprodukter för vår målgrupps behov och att fortsätta den teknologidrivna effektiviseringen av vår verksamhet för att kunna erbjuda medlemmar ännu bättre priser utan att kompromissa på vare sig kvalitet eller skydd.

—Sedan är det viktigt att poängtera att våra konkurrenter är väldigt duktiga. Men Hedvig är digital first, och det ger helt andra förutsättningar att röra på sig snabbt. Det är nog vår största konkurrensfördel. 

Vilket råd skulle du ge till den som i dag har en idé om en insurtech-satsning, men tvekar att ta steget? 

—Entreprenörskap är väldigt tufft. Försäkring är en av de svåraste branscherna att lyckas i – och kanske i synnerhet i Sverige. Våra konkurrenter är duktiga och har starka marknadspositioner. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha med sig det och hitta en balans mellan visionen och det realistiska perspektivet när man satsar på något nytt. 

—Rent konkret är mitt råd att prata med människor om sin idé. Stockholms ekosystem av entreprenörer är av världsklass, och nästan alla vill ge råd och bistå. Så tveka inte att ta kontakt med de som har gjort en liknande resa tidigare.

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?