Gunilla Svensson: ”Försäkringsbranschen är vinnare i VM i klag”

I försäkringsbranschen har vi en tendens att klaga på nya regler. Men vi får inte fokusera bara på allt som är tungt — vi är en framåtlutad bransch där det hjänder så mycket intressant! Det säger Dina Försäkrings VD Gunilla Svensson i en intervju inför Insurance Evolutions nätverksträff den 30 maj, där Dina Försäkringar är värd.

Gunilla Svensson är VD för Dina Försäkring AB som står som värd för nästa AW / Nätverksträff ordnad av Insurance Evolution. Träffen den 30 maj blir ombord på en båt — M/S Teaterskeppet — som ligger förtöjd vid Skeppsbron i Stockholm. 

Vi har gjort en kort intervju med henne inför nätverksträffen.

Vad kan du säga om bakgrunden till att ni vill vara med som värd för nätverksträffen? 

— Jag tycker att det är viktigt med nätverksmöten i branschen och hoppas att vi ska nå även lite yngre medarbetare med träffen. Arenor där vi kan ses över bolagsgränserna blir allt viktigare för oss, exempelvis Svenska Försäkringsföreningens möten och Insurance Evolutions nätverksträffar. Vi har ett jobb att göra i branschen för att skapa arenorna där man kan få syn på alla möjligheter som finns— det som gör att vi gamla rävar som har varit med ett tag fortfarande känner entusiasm för att fortsätta att vara med och utveckla nya saker! 

Temat för den kommande nätverksträffen är ”Att arbeta med kreativ affärsutveckling – mitt under en regelverkstsunami”. Varför är det ett intressant ämne? 

— Jag tycker att det är intressant av två skäl: Det ena är att vi behöver förnya oss i branschen, och det håller vi på med hela tiden. Men det förnyelsearbete som pågår är förmodligen inte synligt för alla yrkesgrupper. Det pågår väldigt mycket som jag tror att vi behöver bli mer medvetna om själva i branschen! 

— Sedan är det också så att vår bransch ibland är vinnare av ”VM i klag”. Vi gnäller ganska mycket på nya regler och annat, trots att vi i grunden är väldigt resursstarka. Jag tänker att vi behöver se på oss själva med friska ögon och inse att vi är en framåtlutad bransch som vill göra saker! Vi får inte skicka budskapet att allt bara är tungt. Vi är duktiga — och vi gör så mycket intressant! 

Dina Försäkringar har påverkats de senaste åren av olika slags regelverksförändringar, där bland annat solvensregelverket har bidragit till att antalet bolag i gruppen har minskat kraftigt. Det har också givetvis har betytt en hel del arbete. Har du någon tanke om de senaste årens regelverksförändringar har varit mest av godo eller om det också har ställt till bekymmer?

— I det perspektivet skulle man kunna säga att de nya regleringarna har hjälpt oss att hålla jämna steg med marknaden. Vi är i en reglerad bransch, då måste man vara konsoliderad nog för att klara sig i framtiden. 

— Försäkringar i en föreningsform är egentligen något som sedan ganska många år tillbaka inte fungerar. Att det nu är färre bolag tycker jag är en naturlig utveckling. Sedan kan man alltid ha åsikter om farten; hur snabbt regleringarna ska införas och att det kräver stora resurser av oss, och däri ligger väl det som har varit jobbigt för oss. Men i grunden är det positivt att regelverken leder till att tröskeln blir högre än tidigare, det är en bra utveckling som har lett till en mer stabil bransch. Det är bra för oss alla eftersom instabila bolag leder till bristande förtroende för hela branschen vilket i någon mån kan drabba alla försäkringsbolag ganska hårt. Den ordningen gynnar oss! 

Hur ska man tänka som beslutsfattare i branschen för att kunna hålla fokus på affärsutvecklingen, samtidigt som man måste vara compliant med alla nya regler?

— När jag talar till nyanställda brukar jag påminna om att bedriva försäkringsverksamhet i grunden är olagligt — ända tills man får ett tillstånd, en koncession, och regler att förhålla sig till. Det förhållningssättet hjälper till att förstå betydelsen av regelverken. 

— Det tankesättet kan också hjälpa oss att vara kreativa inom de områden där man faktiskt kan vara kreativ. Sedan är det förstås en resursfråga. Hur mycket pengar kan du satsa? Det kan också ta lite olika vägar i olika bolag. I vissa fall kanske man tänker att det är bra om kunden kan mötas med så slimmade rutiner som möjligt för att effektivisera. 

— Hos oss tror vi inte riktigt på den utgångspunkten. Även om det mänskliga mötet i någon mån har förändrats, och arenan för mötet förändras, så tror vi att grunden ändå är att det mänskliga mötet förmedlar en trygghet för kunderna. Vi vill fortfarande kunna tillhandahålla servicen med personliga kundmöten där det behövs, även om våra hjälpmedel för detta förändras. Men jag brukar tänka att en 17-åring som har blivit av med sin telefonär en ganska vingklippt person. Då är det inte helt fel att ha en verklig person att kunna tala med för att känna sig väl omhändertagen. 

Nya regelverk innebär i sig också en nära dialog med tillsynsmyndigheter och andra myndighetsaktörer. Vilken bild har du av hur den dialogen fungerar i dag? 

—Finansinspektionen och deras kopplingar till EU — i likhet med de kopplingar till EU som vår bransch har — innebär att diskussionen om nya regelverk börjar utanför landets gränser och startar betydligt tidigare än för 10—15 år sedan. Som bransch jobbar vi i första hand med regelverksfrågor genom vår branschorganisation och den samverkan tycker jag fungerar väl. Det arbetet som FI utför i dag handlar mer om granskningen i vardagen än om lagstiftning och formulering av förordningar. Påverkansfönstret är därför väldigt litet. 

Nya regelverk innebär inte sällan indirekt nya krav på behov av förändrade it-system — parallellt med att det finns en rad andra krav på systemutveckling. Har du något råd när det gäller balansen mellan att utveckla it för att följa regleringar och att satsa på att utveckla modernare system för kundernas bästa?  

— Ja, herregud vad kan man ge för råd där? På Dina är vi i dag väldigt privilegierade eftersom vi faktiskt redan har gjort ett byte så att vi i dag har ett enda moderniserat system. Därmed inte sagt att det alltid är så väldigt enkelt. Men jag har stor respekt för dem som fortfarande lever med en stor och komplex systemmiljö. 

— Sedan måste man ha i åtanke att regelverken inte är förhandlingsbara. Visst kan man klaga, men det är som att gunga i en gungstol; man jobbar hårt och rör sig mycket men man kommer ingen vart. 

— Jag tror att vi alla i egenskap av kunder i banker har noterat att de har försökt utveckla effektiva processer för att undvika kundmöten. Men det tror jag inte att vi ska fokusera lika mycket på inom försäkring. Försäkring är en sällanköpsprodukt, och  när man har anledning att kontakta sitt bolag har det allt som oftast hänt något trist. Då behöver man ett personligt möte. Så mitt råd är att vi i branschen måste vara noga med att fokusera på kundens behov. 

Slutligen — vilken nyhet som gäller försäkringsbranschen skulle du önska dig mest av allt just nu? 

— Om jag har en allmän önskan så är det nog att återkomma till där vi började: Att branschens stora möjligheter skulle bli ännu mer kända i de yrkesgrupper som vi kämpar efter att nå, som it och utveckling. Jag skulle önska att vi når genom bruset med försäkringsbranschen så att det inte bara är Spotify och Klarna i topp på listorna över var dagens studenter längtar efter att börja jobba. 

— Jag brukar titta på Universums sammanställningar och kan konstatera att det ofta inte finns något enda försäkringsbolag på listorna över vilka företag som studenter föredrar som arbetsgivare. Banker hamnar där, Ica som också har försäkring finns med — men det är väldigt glest med försäkringsbolag. Och det måste inte vara Dina, jag skulle vara glad även om konkurrenterna i branschen finns med på listan, säger Gunilla Svensson. 

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?