Fredrik Bergström: ”Generellt sett är det bra med reglering”

Generellt sett är regelverken för försäkringsbranschen väldigt bra, menar Euro Accidents nytillträdde VD Fredrik Bergström. Han påpekar också att vi inte har något i behov i Sverige av krav som är mer långtgående än vad som krävs i övriga EU, med tanke på att vi överlag har nöjda kunder och väl fungerande bolag i branschen.

Fredrik Bergström är en av talarna på Insurance Evolutions AW / Nätverksträff den 30 maj.

https://forms.gle/kCUBf3Wbvu83YJA1A

Nu under våren tillträder han som VD på Euro Accident, och har tidigare omfattande erfarenhet på ledande poster i en rad olika försäkringsverksamheter, senast som VD för Länsförsäkringar AB. Det blir mycket spännande att höra vad han har att säga den 30 maj om spänningen mellan kreativ affärsutveckling och ett allt mer krävande regelverk för branschen! Vi passade på att ställa några frågor till honom inför träffen. 

En gång grattis till ditt nya uppdrag som VD för Euro Accident! När börjar du på nya jobbet?

—Blev anställd den 17 april och tillträder som VD den 1 maj, så två veckors praktik.

 Du sade i intervjuer när du precis fått uppdraget att du ser Euro Accident som ett väldigt lockande uppdrag. Sedan dess har du satt dig in ytterligare i verksamheten. Vilka ytterligare reflektioner har du kring bolagets potential framöver?

—Ett otroligt fint och framgångsrikt försäkringsbolag i stark och lönsam tillväxt. Präglas av en kunddriven och omtänksam företagskultur. Nästan 2.5 mdkr i volym nu och ändå har vi bara börjat. Finns massor kvar att göra på våra tre marknader Sverige, Norge och Danmark och inom området Hälsa. Ännu mer lockad nu. 

Den 30 maj kommer du att vara en av deltagarna på scenen på Insurance Evolutions nätverksträff/AW som har temat ”Att arbeta med kreativ affärsutveckling – mitt under en regelverkstsunami”. Varför är det ett intressant ämne att reflektera över? 

—Två viktiga områden som måste fungera tillsammans och i harmoni, nu och i framtiden. Affärsutveckling krävs ständigt och regelverk är och kommer vara en del av vardagen.

Under de senaste åren har det kommit en rad nya regelverk som har inneburit nya rapporter och nya krav på försäkringsbolagen. Vad är dina tankar i stort om de nya regelverken? 

—Generellt sett är regelverk väldigt bra och vi bör prata och tänka väl om dessa. Inte minst i utmanande tider som under pandemin och oroligheterna som uppstod i de finansiella marknaderna. Då hade vi nytta av regelverken och vad vi skapat för att leva efter dem.

Mycket av regleringen på försäkringsområdet har givetvis som syfte att skydda försäkringstagarna. Kan du säga något om vilka lagar och regler du tänker är väl motiverade, och peka ut något regelverk som har gått väl långt?

—Som sagt, generellt sett är det bra med reglering. Vad gäller att gå för långt vill jag inte peka ut något speciellt regelverk, däremot några andra saker. Dels när implementeringstiden blir för kort, då uppstår ibland lösningar som kan missa målet. Sen tycker jag det är mer sunt med regelverk som är konkurrensneutrala och inte gynnar/missgynnar olika bolag på olika sätt. 

Du har erfarenhet från en rad olika bolag som i olika grad har påverkats av nya regelverk. Är det någon egen erfarenhet av hur ny reglering påverkar branschen som du kan nämna särskilt? 

—Tycker t ex att Solvens 2 blev ganska bra, inte bara vad gäller kapitalkravsberäkningar utan även en hel del ordning och reda-krav som är bra.

 En särskild utmaning när det gäller att arbeta med affärsutveckling samtidigt som reglerna förändras, är att nya regelverk ofta tar mycket kraft från it-utvecklingen — samtidigt som det också krävs mycket it-utveckling för att skapa förutsättningar för nya marknadssatsningar och produkter. Vad är dina tankar om hur man bäst kan hantera den utmaningen? 

—Precis som du beskriver i frågan så måste dessa ”krav” kunna lösas parallellt och klarar vi inte det så får vi problem. Inget nytt, så har det varit en tid och så kommer det nog alltid att vara. Så planera för krav från både marknaden och regelverken, involvera medarbetare inom båda områdena och se till att våra metoder omfattar båda perspektiven. Det ena får inte utesluta det andra.

 Många svenska lagar påverkas av EU. Ibland brukar svenska beslutsfattare anklagas för att inte ta hänsyn tillräckligt mycket till förutsättningarna i Sverige när EU utarbetar nya direktiv och föreskrifter. Dewt förekommer också att svenska lagar blir mer långtgående än de måste vara enligt EU-regelverket. Har du något önskemål till svenska politiker och tjänstemän när det gäller synen på EU:s lagar och regler på försäkringsområdet? 

—Kan inte så mycket om detta, men det går ju lite emot syftet med EU om vi skapar allt för olika reglering i de olika medlemsländerna. Kommer bara kosta extra pengar så visst är det alltid enklare och bättre med samma nivå. Generellt sett har vi ju dessutom starka och välskötta banker och försäkringsbolag i Sverige med nöjda kunder, vilket vi kan se i SKI-mätningar som även finns utanför Sverige. Så egentligen kanske vi inte alltid har behov av en mer långtgående reglering just här.

 Är du intresserad av att delta på mötet den 30 maj? Träffen är fullbokad, men det är möjligt att skriva upp sig på en väntelista — missa inte att göra det så snart som möjligt!

https://forms.gle/kCUBf3Wbvu83YJA1A

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?