Claes Frick: Digitaliseringen gör skadespecialisternas roll viktigare

Digitalisering och automatisering innebär att medarbetarna kan fokusera på mer kvalificerad utredning. Det innebär i sin tur att generalistens roll i stor utsträckning byts ut mot kompetens inom IT och teknologi — samtidigt som specialistens roll blir allt viktigare. Det skriver Claes Frick, Nordic Director, Client Relations vid Sedgwick Sweden AB i en krönika inför nätverksträffen den 12 mars där han är en av deltagarna i paneldiskussionen.

Digitaliseringen går allt snabbare i samhället, med nya krav på tjänster inom försäkringsbranschen, kanske inte minst inom skadereglering.

När man drabbats av en skada vill och ska man ha snabb och professionell hjälp, det gäller oavsett det är en enkel sak- eller ansvarsskada, komplicerad personskada eller nedbrunnen industri.

Förväntningen från såväl försäkringstagaren som försäkringsgivaren är att man skall kunna göra så mycket som möjligt själv genom applikationer kopplade till försäkringsgivarens IT-system.

Vilka digitala verktyg arbetar Sedgwick med idag?

Sedgwick som global aktör inom skadereglering inser vikten av att följa såväl samhällets som försäkringsindustrins digitala utveckling och investerar därför väldiga resurser på IT-utveckling. Våra kunder är i första hand försäkringsbolag och stora globala företag som vill kunna använda sig av en oberoende skadereglerare som en integrerad del av sin verksamhet, något som möjliggörs via API lösningar eller andra typer av applikationer. Vi kan bland annat integrera oss med våra kunders system och på så vis dela data sömlöst. Som alternativ kan vi också erbjuda olika former av applikationslösningar där försäkringstagarna kan ladda upp skador och information i våra system i realtid och även se information om sina egna skador.

Sedan ser vi förstås som alla andra hur AI påverkar oss i form av helt automatiserade lösningar inom skaderegleringen. Vi har bland annat sett det under flera år inom volymhantering av skador, till exempel motorskador.

Så hur kommer skadereglerarens roll att förändras i digitaliseringens spår?

Framför allt ska vi se digitalisering och automatisering som fantastiska hjälpmedel i det dagliga arbetet. AI kan ses som ett fantastiskt stöd i vårt arbete snarare än att ersätta oss.

Mycket kommer förstås automatiseras men i stället kommer medarbetaren kunna fokusera på mer kvalificerad utredning och reglering och se till att vi blir en ännu mer pålitlig partner i framtiden.

En framtidsspaning är väl att generalistens roll kommer bytas ut i stor utsträckning mot kompetens inom IT och teknologi, men att specialistens roll kommer bli än viktigare i en värld där vi förlitar oss på digitala verktyg och AI för volymaffär. Vi måste fortsatt behålla kunskap och spetskompetens för att bygga och utveckla digitaliseringen och här tror vi att den oberoende skaderegleraren kommer spela en allt viktigare roll i framtiden.

Mångfasetterade möjligheter inom «digital» skadereglering

Möjligheterna är nästintill oändliga i vad man kan göra inom skadereglering med nya digitala verktyg.

Bland annat inom besiktningsområdet ser vi att olika digitala verktyg kommer växa kraftigt. Det finns fantastiskt bra teknik för detta som kan användas inom betydligt fler områden än i dag och som kan hjälpa såväl skadelidande som skadereglerare.

Ett annat område är förstås automatisk inläsning av skadeanmälan som genom AI hjälper till att identifiera bedrägeriförsök.

Ytterligare ett exempel är hur man kan använda väderdata för att såväl förutse som förhindra skador i drabbade områden.

Var ser du skaderegleringen om 10 år (hur digital är den)?

Helt klart mycket mer digital än i dag, mycket av det vi nu ser utvecklas är självklarheter inom ett par år. Allt kommer gå mycket snabbare från inträffad/anmäld skada till utbetalning av ersättning i normalärendet.

Men jag tror också att vi med ny teknik bättre och enklare kan spåra till exempel bedrägerier, förhindra skador och på så sätt bidra till en ännu bättre och mer lönsam bransch.

Så vilka risker ser vi då med den digitala utvecklingen?

Det är inget tvivel om att IT säkerhet kommer spela en ännu större roll i framtiden.

Ju mer digital vår värld blir, desto mer sårbara blir vi också för haveri och cyberattacker.

Medan en kollega kan stötta upp om en annan kollega plötsligt är frånvarande så riskerar vi enormt stora störningar i verksamheten om ett system inte längre är tillgängligt eller fungerar som det ska.

Det digitala blir mer och mer kärnan i verksamheten och vi måste vara medvetna om de risker som detta medför. Vi hanterar många gånger känslig data och har starka krav på oss att skydda denna.

Så även om digitaliseringen är välkommen och tempot är högt, är det viktigt att vi inte tappar fokus på säkerhet och integritet.

Claes Frick

Nordic Director, Client Relations
Sedgwick Sweden AB

Insurance Evolutions nästa träff har temat ”Morgondagens digitala skadereglering” och hålls den 12 mars med Gjensidige Sverige som värd. Träffen är fullbokad men det är möjligt att sätta upp sig på en väntelista om det blir några platser lediga.

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?