AI inom personskadereglering: Är en revolution på väg?

Krönika av Johan Larsson, CPO Mavera

Tänk dig en värld där personskadereglering sker snabbt, felfritt och samtidigt ger djupa insikter och större möjligheter till affärsutveckling. Detta är inte längre avlägset, utan till och med en nära förestående verklighet med när AI helt ändrat spelplanen. Men finns det någon hake?

Potentialen hos AI bestäms av tillgången till data. Och denna potential avgörs inte av AI i sig, utan om personerna som tillämpar tekniken förstår hur man gör det på ”rätt sätt” eller inte. Det är också därför det mänskliga elementet kommer att förbli centralt i denna ekvation. När man väl inser det och börjar arbeta med den utgångspunkten det är möjligheterna oändliga.

Om man ser det så, är AI inom personskadereglering en möjlighet till innovation och effektivisering, istället för en anledning till framtidsoro. Precis som GPS (som en gång ansågs vara en ny teknik även om det känns svårt att minnas nu), presenterar AI på det stora hela ett nytt paradigm som förändrar spelet som internet eller Appstore gjorde. AI har redan en naturlig plats inom personskadehantering, och fördelarna för de försäkringsbolag som framgångsrikt implementerar AI kommer att vara betydande. Här är några av fördelarna som AI kan föra med sig:

  • Kortare handläggningstider: Genom att automatisera och effektivisera processer gör AI det möjligt för försäkringsbolag att hantera personskadeärenden mycket snabbare. AI kan automatiskt kategorisera ärenden baserat på komplexitet, och sedan hänvisa dem till lämplig skadehanterare eller medicinsk rådgivare, vilket sparar tid och resurser. AI kan också hjälpa skaderegleraren genom att lyfta fram viktiga medicinska händelser och skapa en tidslinje av dessa, vilket gör ärendet lättare att bedöma. Handläggaren kan då också lägga mer tid på den del av processen där den mänskliga faktorn verkligen gör skillnad: i kontakten med kunden.
  • Förbättrad noggrannhet: AI:s förmåga att snabbt och korrekt analysera stora mängder data minskar risken för fel, vilket leder till förbättrade resultat. Till exempel kan AI granska medicinska journaler för att identifiera mönster som hjälper skadereglerare att avgöra ärenden med ökad träffsäkerhet. Föreställ dig en ”AI-viskare”, som ger skaderegleraren insikter baserade på utfallet av hundratals eller tusentals tidigare liknande fall.
  • Förbättrade affärs- och kundinsikter: AI ger försäkringsbolagen djupare förståelse för sina kunder och sin egen verksamhet. Detta gör att de kan öka kundnöjdheten och samtidigt identifiera nya tillväxtmöjligheter. Till exempel kan en AI-driven analys av skadedata avslöja trender i skadetyp, vilket hjälper försäkringsbolagen att utveckla nya, innovativa försäkringsprodukter och tjänster.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att AI kan ge mer effektiva och träffsäkra bedömningar inom personskadeprocessen och samtidigt frigöra tid för kundkontakt och affärsutveckling. Med andra ord öppnar AI upp en ny värld av möjligheter för att stärka effektivitet och affärsinsikter inom försäkringsbranschen. Vi bör se att möjligheterna är fler än utmaningarna. Det är inte bara en revolution – det är början på en ny era. Men givetvis kommer det fortfarande att finnas behov av människor som central punkt i processen. Den roll vi tror på för AI är att fungera som stöd, inte att ersätta den mänskliga beslutsfattaren.

Medlemsföretag

Partners

Vill du vara värd för ett event?